top of page
frilufts2_edited.jpg

Om I Ur och Skur

För att få kalla sig I ur och skur verksamhet måste man leva upp till vissa krav och kriterier. Samt ha ett licens avtal med friluftsfrämjandet, där man bla förbinder sig att bedriva verksamheten i enlighet med I ur och skur pedagogiken. Detta får du efter att du godkänts av friluftsfrämjandet och efter avslutad utbildning. Betala en årlig avgift för verksamheten och årligen lämna in verksamhetsberättelse till friluftsfrämjandet. Att ha en metod som genomsyrar hela verksamheten och inte bara vissa delar. Jag har gått deras grundutbildning för I ur och skur samt många av deras utbildningar för barnverksamhet. Även många övriga kurser/utbildningar. Jag är medlem i friluftsfrämjandet och arbetar för att mina dagbarn samt familjer också ska bli medlemmar. Jag ingår även i ett nätverk med andra I ur och skur verksamheter.


I ur och skurs mål är att, med Läroplanerna (Lpo -94 och Lpfö -98) som grund:

Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla.

Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.

Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten.

Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen.

Ge barn möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.

Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.


Karaktäristiskt för ledarsynen på I ur och skur är att vara

Medupptäckande

Medundersökande

Medupplevande

Medagerande

Om I ur och skur: Vårt uppdrag
bottom of page